Hanaya Poke SLC

675 E 2100 S, Suite B

Salt Lake City, Utah 84106

385.528.0592

Mon - Thur 11:00 am - 9:30 pm

Fri - Sat 11:00 am - 10:00 pm

Sun 11:30 am - 9:30 pm

  • Facebook
  • Instagram
Updated Logo.png

©2020 Hanaya Poke.